Jeg er MOR til 2 helt vidunderlige og umulige børn, Villads på 6 år og Ella på 2 år og gift med deres far, Morten, og vi bor et dejligt sted på Frederiksberg. Mit speciale er nybagte mødre og forældre generelt til små børn.

Mit CV

KURSER

2014 – Kursus i tilknytnings teorier
2009 – ”Hvad børn ikke ved…. – har de ondt af”
Kurset foregik på Kempler Instituttet, og omhandlede undervisning i psykoedukation og hvordan man formidler og sætter ord på det svære i livet for børn, samt vigtigheden af det åbne frem for det tavse.

UDDANNELSE

2014 – 2015 Uddannet krops og chok-traume terapeut
2004-2008 – Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, København.
2003 – Ernæringskonsulent fra Scandinavian Aerobic Academy

ERHVERVSERFARING

2010-2011 TUC Job
Vejleder, Coach og underviser for ledige borgere i målgruppen kontanthjælpsmodtagere – ny match 2, dvs. borgere der ikke er klar til arbejdsmarkedet, men som kan afklares i forhold til arbejdsevne samt skånehensyn, og som behøver støtte og hjælp til at komme videre i livet.

2006-2008 Konsulent ved Virkefeltet, Brønshøj
Blev ansat som konsulent for at genetablere noget af den struktur, jeg selv havde været med til at opbygge i et tidligere botilbud for en ung mand med autisme. Desuden skulle jeg anvende mine erfaringer til at supervisere de andre tilknyttede medarbejdere og give dem vejledning i autisme forståelse og brugen af visuelle værktøjer, således at de bedre ville kunne give ham den støtte, han havde brug for i forhold til sine frustrationer.

2003-2005 Pædagogmedhjælper for Boprojektet 2Kløveren, København
Blev ansat til at hjælpe med etableringen af et projekt for to unge mænd på hhv. 18 og 19 år, hvor den ene lå inden for det autistiske diagnostiske felt med en psykiatrisk overbygning, mens den anden lå i det psykiatriske system. Min primære opgave var som kontaktperson for den unge mand med autisme, jeg stod for den praktiske organisering og planlægning af de pædagogiske rammer.

2002-2003 Uuddannet tilkaldevikar for pædagogisk personale hos Skodsborg Observationshjem, Frederiksberg
Skodsborg Observationshjem er en døgninstitution tilknyttet Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge(KFBU). Min funktion var som omsorgsmedhjælper for børnene.

1997-2003 Omsorgsmedhjælper på Boligerne Gefion, Birkerød
Arbejdede i en nyopstartet afdeling med 3 unge drenge i alderen 11-15 år med autisme og varig nedsat funktionsevne. Min opgave var at strukturere beboernes hverdag gennem dagsplaner, visualisering og planlægning af aktiviteter. Samarbejde med andre faggrupper som lærere, socialrådgivere og psykiatere m.m. var en stor del af jobbet. Desuden krævede jobbet et tæt samarbejde med forældregruppen, hvilket stillede store krav til forståelsen for de specielle omstændigheder, der vedrører forældre til denne beboergruppe.

– Jeg er underlagt reglerne om tavshedspligt.

"Det er ikke dine følelser der fucker dit liv op, det er alt det, du gør for ikke at mærke dem"